27/12/2023 03:01:59
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) và ký kết hợp đồng gói thầu EPC- Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II (1 x 110 MW).

05/12/2023 09:49:56
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

05/12/2023 09:24:13
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

04/12/2023 02:38:15
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu số 01

01/12/2023 03:56:02
Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV: Báo giá hàng hóa Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 (Lần 2)

01/12/2023 02:34:03
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá cung cấp vật tư

30/11/2023 09:50:30
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV: Thông báo mời chào giá

30/11/2023 09:18:18
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư

29/11/2023 02:59:54
Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV: Thư mời khảo sát báo giá

29/11/2023 02:27:24
Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV: Thư mời chào giá lập dự toán vật tư: Tên đơn hàng: Mua sắm động cơ máy nghiền than phục vụ sửa chữa thường xuyên.

Thông báo